Python

Trajanje kursa
Trajanje kursa Python-a je 6 sedmica ili 12 susreta. Nastava se pohađa dva puta sedmično, gdje se
jedan susret sastoji od dva časa po 50 minuta sa pauzom od 10 minuta između časova.

Potrebno predznanje
Predznanje za pohađanje ovog kursa nije neophodno, sve što vam je potrebno jeste vaša riješenost da savladate vještine koje će vas svrstati u najtraženije stručnjake današnjice.

Kurs je namijenjen za osobe koje su u srednjoj školi i starije od toga.

Glavne karakteristike programskog jezika Python jesu jednostavnost, odnosno preglednost prilikom pisanja programa i lakoća sa kojom ga možete savladati. Python ima široku primjenu u programerskom svijetu, a najčešće se koristi za izradu aplikacija i igrica, kao i za naučnu analizu podataka.

Sadržaj kursa 

 1. Varijable, unos i ispis
 2. Matematicke I logičke operacije u pythonu
 3. if, else iskazi
 4. Kontorlisanje toka programa (for i while petlje)
 5. Funkcije, tipovi funkcija
 6. Ponavljanje gradiva
 7. Liste
 8. Dictionaries
 9. Operacije sa fileovima
 10. Klase i objekti
 11. Ponavljanje gradiva
 12. Praktični ispit

Cijena kursa 120 KM po polazniku.