HTML&CSS

Trajanje kursa
Trajanje kursa HTML&CSS je 6 sedmica ili 12 susreta. Nastava se pohađa dva puta sedmično, gdje se
jedan susret sastoji od dva časa po 50 minuta sa pauzom od 10 minuta između časova.

Potrebno predznanje
Preporučeno prethodno znanje za ovaj kurs su osnove Interneta, tj. da se razumije šta je Internet
preglednik, web stranica, korištenje email-a, pretraživača, itd. Također, smatra se da poznajete osnove
rada na računaru, u smislu kreiranja, izmjene i brisanja datoteka kao i poznavanje rada na Windows 10
operativnom sistemu.

Kurs je namijenjen za učenike od petog razreda pa na više.

HTML&CSS kurs je namijenjen svim osobama koje žele da se upoznaju sa kreiranjem statičkih web
stranica. Kroz ovaj kurs, naučit ćete koristiti razne opcije za kreiranje i uređivanje web stranica, kao i
njihovih elemenata na moderan način, pored čega ćete imati priliku naučiti kulturu pisanja koda, što
predstavlja urednost, efikasnost i jednostavnost.

Sadržaj kursa

 1. HTML osnove
 2. Tekstualni tagovi
 3. Ubacivanje medija u html(linkovi i slike)
 4. Osnove kreiranja formi u html-u
 5. Kreiranje tabela
 6. Ponavljanje gradiva(Prerađivanje kompleksijih zadataka)
 7. Uvod u CSS
 8. Ukljucivanje CSS-a u HTML kod
 9. Stilizacija CSS
 10. Stilizacija CSS na tabele I forme
 11. Vjezbe kompleksnijih zadataka
 12. Prezentovanje I ocjenjivanje projekata

Cijena kursa 160 KM po polazniku.