SERVISIRANJE RAČUNARA

Trajanje kursa
Trajanje kursa servisiranja hardware-a je 6 sedmica ili 12 susreta. Nastava se pohađa dva puta sedmično, gdje se
jedan susret sastoji od dva časa po 50 minuta sa pauzom od 10 minuta između časova.

Potrebno predznanje
Preporučeno prethodno znanje za ovaj kurs su osnove rada na računaru. Za polaznike koji bi željeli pohađati navedeni kurs, a nemaju potrebno predznanje, preporučujemo pohađanje kurseva Windows 10.

Kurs je namijenjen za osobe koje su u srednjoj školi i starije od toga.
Ovaj kurs ima za cilj podučiti vas osnove hardverskog dijela računara. Kroz ovaj kurs ćete naučiti najbitnije informacije o dijelovima od kojih se sastoji računar: matična ploča, procesor, memorija, hard disk, grafička kartica te kako iste ugraditi u računar i održavati.

Serviser računara održava i servisira računare, računarske sisteme i opremu. On sklapa i rasklapa računar, provjerava ispravnost računarskih komponenti, utvrđuje kvarove i vrši zamjenu računarskih dijelova. Serviser računara nabavlja komponente (matičnu ploču, procesor, memoriju, grafičku karticu, hard disk i dr.).  Pošto se ova tehnologija izuzetno brzo mijenja, važno je da stalno prati i po potrebi primjenjuje sve što je novo u struci.

Sadržaj kursa

 1. Kućišta, fanovi…
 2. PSU – Napojna jedinica
 3. RAM – Memorija
 4. CPU – Procesori
 5. HDD/SSD – Hard diskovi, SSD
 6. MB – Matična ploča
 7. Praktični čas – sklapanje konfiguracije
 8. GPU – Grafičke kartice
 9. Monitori
 10. Laptopi
 11. Praktični čas – dijagnostika

Cijena kursa 100 KM po polazniku.