WINDOWS & INTERNET

Trajanje kursa
Trajanje kursa Windows je 6 sedmica ili 12 susreta. Nastava se pohađa dva puta sedmično, gdje se
jedan susret sastoji od dva časa po 50 minuta sa pauzom od 10 minuta između časova.

Potrebno predznanje
Kurs Windows ne zahtijeva potrebno predznanje za pohađanje kursa. Ovo je početni kurs koji je
potreban da se završi, tj. da znate raditi u Windows okruženju kako bi pristupili narednim kursevima.

Kurs je namijenjen za osobe koje su u srednjoj školi i starije od toga.

Ovaj kurs vam je prilika da savladate osnove računarske pismenosti prijavite se na kurs Windows-a. Kurs je namijenjen polaznicima koje žele steći osnovna znanja rada na računaru, ali i onima koje žele sistematizirati postojeće znanje. Želja nam je da vam poučimo vještinama koje ćete svakodnevno moći iskoristiti i koje će vam omogućiti napredovanje u vašem poslu.

Sadržaj kursa

 1. Šta je računar, osnovni dijelovi te korištenje periferije
 2. Operativni sistem i radno okruženje
 3. Desktop, taskbar, start menu
 4. Rad sa fajlovima i folderima, korištenje File Explorer-a
 5. Prečice, desktop, start menu, taskbar
 6. Wordpad, kreiranje i uređivanje dokumenata, te printanje istih
 7. Rad sa programom Paint, crtanje i uređivanje slika koristeći isti
 8. Uređenje vizuelnog okruđenja
 9. Opcije i Control Panel
 10. Podešavanje i uređivanje raznih opcija
 11. Dodatne funkcije i programi kao što su sticky notes, snipping tool, notepad, kalkulator,…
 12. Internet pretraživači (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge),…

Cijena kursa 60 KM po polazniku.